Видео-лекционен курс за студенти и млади лекари
Публикуван: 16/11/2015
Ниво: Начално-средно

Сертификат: След завършване на курса
Съдържание на курса
Получете достъп до всички лекции в курса!!  
Прегледан Ниво
Д-р Марчела Колева
Д-р Красимир Койнов
Д-р Красимир Койнов
Д-р Желязко Арабаджиев
Д-р Росица Кръстева
Д-р Красимир Койнов
Доц. д-р Жасмина Михайлова
Доц. д-р Галина Куртева
Д-р Мая Великова
Д-р Виолета Маринова
Д-р Виолета Маринова
Д-р Марчела Колева
Д-р Добромира Петкова
Д-р Мила Петрова
Доц. д-р Жасмина Михайлова
Д-р Росица Кръстева
Д-р Спартак Вълев
Тестове
Получете достъп до всички лекции в курса!!  
Описание

Клуб "Млад Онколог" (активен член на ESMO) съвместно с "Българска Асоциация на Младите Хирурзи" (БАМХ) за 6-ти път организира първия курс за Online обучение по медицинска онкология в България. Досегашният ни опит от двугодишното факултативно обучение по медицинска онкология към МУ София, показа голям интерес от страна на студентите и много добри резултати от положения тест в края на курса. Затова решихме да дадем възможност на повече студенти по медицина и млади лекари в България да научат повече за тази специалност.

 

През изминалите три години по нашата уеб-базирана програма бяха обучени повече от 80 студенти от 5-те медицински университети и над 30 участници от други институции и болнични заведения.


Пожелаваме успех и приятни моменти при усвояването на нови знания.

Лекторите ще бъдем щастливи да отговаряме на Вашите въпроси и приемаме предложение за подобряване на този вид обучение.  

С уважение,      

Д-р Иван Инков
Председател на Българска Асоциация на Младите Хирурзи.

Цена
3 months: € 30
Преподавател

Курсове от този преподавател

Име Ниво Започва на
Изисквания

Други изисквания:

Информация относно курса по медицинска онкология

 

1.       Курсът  е с продължителност 3 месеци - от 16.11.2015 - 16.02.2016 г.

2.        През тези три месеци участниците в курса ще могат свободно да разглеждат лекциите.

3.        Тестът ще бъде се проведе на 10 февруари 2016 г.

Той ще бъде online за 45 минути.

 

Участниците в курса ще получат:

 

1.        3-ма от участиците с най-висок резултат от финалния тест ще могат да посетят 6-тата международна среща на Клуб Млад Онколог (всички разноски са платени). 

2.        3-ма от участниците с най-добър резултат ще имат възможността да проведат двуседмичен практически курс по онкология в МБАЛ "Сердика".

4.        Всички участници в курса ще имат право да публикуват до  3 оригинални статии в "International Journal of Surgery and Medicine" през 2016 г.

4.        Всички участници, положили изпит, ще получат сертификат от "Клуб Млад Онколог" и "Българска Асоциация на Младите Хирурзи"(БАМХ).

5.        Сертификат за участие от Български Лекарски Съюз ще получат всички участници, които притежават УИН.   

6.        5 участници с най-висок резултат ще получат подарък книга от BAXTER ONCOLOGY - Selected Schedules in the Therapy for Malignant Tumors: Solid Tumors, 17th edition (2013 г.).

7.        Акредитация от АСМБ