Видео-лекционен курс за студенти и млади лекари
Публикуван: 14/01/2018
Ниво: Начално-средно

Сертификат: След завършване на курса
Съдържание на курса
This course is FREE for students of any of our courses! Are you a student?  
Not a student?  
Прегледан Ниво
Д-р Марчела Колева
Д-р Красимир Койнов
Д-р Красимир Койнов
Д-р Желязко Арабаджиев
Д-р Росица Кръстева
Д-р Красимир Койнов
Доц. д-р Жасмина Михайлова
Доц. д-р Галина Куртева
Д-р Мая Великова
Д-р Виолета Маринова
Д-р Виолета Маринова
Д-р Марчела Колева
Д-р Добромира Петкова
Д-р Мила Петрова
Доц. д-р Жасмина Михайлова
Д-р Росица Кръстева
Д-р Спартак Вълев
Тестове
This course is FREE for students of any of our courses! Are you a student?  
Not a student?  
Описание

Клуб "Млад Онколог" (активен член на ESMO) съвместно с "Българска Асоциация на Младите Хирурзи" (БАМХ) за 7-ми път организира първия курс за Online обучение по медицинска онкология в България. Досегашният ни опит от двугодишното факултативно обучение по медицинска онкология към МУ София, показа голям интерес от страна на студентите и много добри резултати от положения тест в края на курса. Затова решихме да дадем възможност на повече студенти по медицина и млади лекари в България да научат повече за тази специалност.

 

През изминалите три години по нашата уеб-базирана програма бяха обучени повече от 100 студенти от 5-те медицински университети и над 40 участници от други институции и болнични заведения.


Пожелаваме успех и приятни моменти при усвояването на нови знания.

Лекторите ще бъдем щастливи да отговаряме на Вашите въпроси и приемаме предложение за подобряване на този вид обучение.  

С уважение,      

Д-р Иван Инков
Председател на Българска Асоциация на Младите Хирурзи.

Цена
3 months: € 0
Преподавател

Курсове от този преподавател

Име Ниво Започва на
Видео-лекционен курс за студенти и млади лекари 14/01/2018
Изисквания

Други изисквания:

Информация относно курса по медицинска онкология

 

1.       Курсът  е с продължителност 3 месеци - от 27.01.2018 - 27.04.2018 г.

2.       През тези три месеци участниците в курса ще могат свободно да разглеждат лекциите.

3.        Тестът ще се проведе на 30 април 2018 г.

Той ще бъде online за 45 минути.

 

Участниците в курса ще получат:

 

1.        3-ма от участиците с най-висок резултат от финалния тест ще могат да посетят 7-та международна среща на Клуб Млад Онколог (всички разноски са платени). 

3.        3-ма от участниците с най-висок резултат в курса ще имат право да публикуват статия в "International Journal of Surgery and Medicine" през 2018 г. 

4.        Всички участници, с резултат от финалния тест над 60%, ще получат сертификат от "Клуб Млад Онколог" и "Българска Асоциация на Младите Хирурзи"(БАМХ). 

5.        Сертификат за участие от Български Лекарски Съюз ще получат всички участници, които притежават УИН.