Видео-лекционен курс за студенти и млади лекари
Публикуван: 25/03/2018
Ниво: Начално-средно

Сертификат: След завършване на курса
Съдържание на курса
Получете достъп до всички лекции в курса!!  
Прегледан Ниво
Д-р Марчела Колева
Д-р Красимир Койнов
Д-р Красимир Койнов
Д-р Желязко Арабаджиев
Д-р Росица Кръстева
Д-р Красимир Койнов
Доц. д-р Жасмина Михайлова
Доц. д-р Галина Куртева
Д-р Мая Великова
Д-р Виолета Маринова
Д-р Виолета Маринова
Д-р Марчела Колева
Д-р Добромира Петкова
Д-р Мила Петрова
Доц. д-р Жасмина Михайлова
Д-р Росица Кръстева
Д-р Спартак Вълев
Д-р Росица Кръстева
Д-р Марчела Колева
Д-р Марчела Колева
Тестове
Получете достъп до всички лекции в курса!!  
Описание

Клуб "Млад Онколог" (активен член на ESMO) съвместно с "Българска Асоциация на Младите Хирурзи" (БАМХ) за 7-ми път организира първия курс за Online обучение по медицинска онкология в България. Досегашният ни опит от двугодишното факултативно обучение по медицинска онкология към МУ София, показа голям интерес от страна на студентите и много добри резултати от положения тест в края на курса. Затова решихме да дадем възможност на повече студенти по медицина и млади лекари в България да научат повече за тази специалност.

 

През изминалите три години по нашата уеб-базирана програма бяха обучени повече от 110 студенти от 5-те медицински университети и над 40 участници от други институции и болнични заведения.


Пожелаваме успех и приятни моменти при усвояването на нови знания.

Лекторите ще бъдем щастливи да отговаряме на Вашите въпроси и приемаме предложение за подобряване на този вид обучение.  

С уважение,      

Д-р Иван Инков
Председател на Българска Асоциация на Младите Хирурзи.

Цена
2 months: € 30
Преподавател

Курсове от този преподавател

Име Ниво Започва на
Изисквания

Други изисквания:

Информация относно курса по медицинска онкология

 

1.       Курсът е с продължителност 2 месецa - от 03.04.2018 - 03.06.2018 г.

2.       През тези два месеца участниците в курса ще могат свободно да разглеждат лекциите.

3.        Тестът ще се проведе от 03.06. - 09.06. 2018 г. 

4.        Курсът е безплатен за медицински сестри, акушери и психолози (след регистрация пишете на info@oncoacademy.com)

 

 

Участниците в курса ще получат:

 

1.        3-ма от участниците с най-висок резултат в курса ще имат право да публикуват до 3 оригинални статии в "International Journal of Surgery and Medicine" през 2018-2019 г. 

2.       Сертификат от "Клуб Млад Онколог" и "Българска Асоциация на Младите Хирурзи"(БАМХ). 

3.       Всички участници, с резултат от финалния тест над 60%, ще получат сертификат за участие от Български Лекарски Съюз.